Konferencja: Zdrowy Pomorzanin

Zdrowy Pomorzanin 2017

 
Mieczysław Struk, marszałek Województwa Pomorskiego
serdecznie zaprasza

na piątą wojewódzką konferencję z cyklu „Zdrowy Pomorzanin”

pt. E-uzależnienia, czyli uwięzieni w sieci…
Czy komputer, komórka i internet mogą być groźne dla człowieka

która odbędzie się 18 października 2017 r. o godz. 9.00
w Sali Okrągłej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego,
Gdańsk, ul. Okopowa 21/27

Wydarzenie skierowane jest do szerokiego grona odbiorców – dyrektorów, nauczycieli, pedagogów, psychologów, pielęgniarek szkolnych; pracowników samorządów lokalnych odpowiedzialnych za edukację, politykę społeczną i zdrowotną, ponadto do uczniów, rodziców, osób zainteresowanych profilaktyką zdrowia. 

PROGRAM KONFERENCJI
 

9.00

Rejestracja, kawa powitalna

9.30

Rozpoczęcie konferencji

Mieczysław Struk, marszałek Województwa Pomorskiego

9.35

Podsumowanie 4 Konferencji Zdrowy Pomorzanin 2016

Hanna Zych-Cisoń, wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Pomorskiego

9.45

Czy życie jest warte życia? O psychologicznym kontekście korzystania z nowych mediów przez młodzież

dr hab. Wioletta Radziwiłłowicz, prof. Uniwersytetu Gdańskiego

10.15

Dzieci i młodzież w świecie nowych technologii cyfrowych. Mechanizm cyberzaburzeń i ich konsekwencje

dr hab. prof ndzw. Mariusz Jędrzejko, Centrum Profilaktyki Społecznej w Milanówku

11.10

Gry komputerowe i sieciowe – co powinni wiedzieć pedagodzy i rodzice

mgr Agnieszka Taper, Centrum Profilaktyki Społecznej w Milanówku

11.45

Przerwa kawowa

Panel I – Strategie farmakologicznych i pozafarmakologicznych oddziaływań
w e-uzależnieniach.
Studium przypadku

Moderator: lek.med Jarosław Kaczmarek, Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku

12.00

Opis i analiza przypadku

lek.med. Jarosław Kaczmarek, psychiatra dzieci i młodzieży, Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku

Prawne aspekty e-uzależnień

dr n. hum. Michał Szykut, Sąd Rejonowy w Lęborku, Wydział Nauk Pedagogicznych UMK w Toruniu

Stany chorobowe i leczenie szpitalne e-uzależnień

lek. med. Anna Drozd, psychiatra dzieci i młodzieży, Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Starogardzie Gdańskim

Współuzależnienie w relacjach rodzic – dziecko

mgr Danuta Górska, specjalista terapii uzależnień, Poradnia Uzależnień w Słupsku

Panel II –  E-uzależnienia. O czym warto pamiętać kształtując nowy wymiar
szkolnej profilaktyki uzależnień?

Moderator: dr Maciej Dębski, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Gdański

13.00

Odpowiedzialne korzystanie z mediów cyfrowych –rekomendacje dla systemu wsparcia

dr Maciej Dębski, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Gdański

Trudności uczniów wynikające z niekontrolowanego korzystania z mediów cyfrowych

mgr Marzanna Mróz, dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 w Gdyni

Jak mądrze oswajać nowe technologie w szkole? O mądrym wykorzystywaniu TIK w edukacji, o modelowaniu postaw, o byciu offline w przestrzeni szkolnej

mgr Oktawia Gorzeńska, dyrektor XVII Liceum Ogolnokształcącego w Gdyni

Twórca w internecie. Jak wykorzystywać media cyfrowe do kształtowania postaw prospołecznych?

Marta Laskowska, uczennica XVII LO w Gdyni

14.10

Zakończenie i podsumowanie konferencji

Hanna Zych-Cisoń, wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Pomorskiego

 Prosimy o rejestrowanie się na konferencję poprzez formularz zgłoszeniowy:

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY


Konferencja(*)
Nieprawidłowe dane
Nazwisko(*)
Nieprawidłowe dane
Imię(*)
Nieprawidłowe dane
E-mail(*)
Nieprawidłowe dane
Telefon kontaktowy(*)
Nieprawidłowe dane
SZKOŁA/PLACÓWKA/INSTYTUCJA
Nazwa(*)
Nieprawidłowe dane
Miejscowość(*)
Nieprawidłowe dane
Powiat(*)
Nieprawidłowe dane
Telefon kontaktowy szkoły/placówki (*)
Nieprawidłowe dane
Typ(*)


Nieprawidłowe dane
Adres e-mail szkoły/placówki *(*)
Nieprawidłowe dane
Stanowisko/Nauczany przedmiot
Nieprawidłowe dane
zgoda(*)
Nieprawidłowe dane
Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych (teks jednolity z 2014 r. Dz. U. Poz. 1182 ze zm.) informujemy, że:
1. Administratorem danych jest Dyrektor Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku, ul. Poniatowskiego 4a, 76-200 Słupsk.
2. Celem zbierania danych jest realizacja niniejszej formy doskonalenia.
3. Nie przekazujemy danych odbiorcom.
4. Każda osoba fizyczna, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda osoby, której dane dotyczą.
 

 

Powered by JS Network Solutions