S4/Sieć: Sieć szkolnych animatorów edukacji morskiej (subregion słupski i południowy 2018/2019)

images

Termin II spotkania: 6 marca 2019 r., godz. 11.00-13.00

Adresat: szkolni animatorzy edukacji morskiej - nauczyciele ze szkół i placówek województwa pomorskiego uczestniczących w Pomorskim Programie Edukacji Morskiej

Miejsce realizacji: Gdynia, siedziba Pomorskiego Związku Żeglarskiego. al. Jana Pawła II 11.
Forma: Sieć
Status: Rejestracja
Czas trwania: rok szkolny 2018/2019
Opis szkolenia:

Wdrażanie Pomorskiego programu Edukacji Morskiej

Upowszechnianie edukacji morskiej w szkołach województwa pomorskiego i popularyzacja żeglarstwa jako formy aktywności fizycznej. Formy pracy: warsztaty, lekcje otwarte, wymiana doświadczeń.

I spotkanie

PROGRAM:
1. Założania i sposoby realizacji PPEM
2. Edukacja morska na zajeciach róznych przedmiotów
3. Certyfikacja udziału w programie.
4. Pomorska Szkoła Żeglarstwa i Edukacji Morskiej - oferta edukacyjna dla szkół.
5. Rejsy integracyjne i edukacyjne.
 
II spotkanie
 
PROGRAM:
1. Budowanie bazy materiałów metodyczno-dydaktycznych na dysku Google.
2. Warsztaty wykonania węzłów żeglarskich.
3. PPEM - realizacja - przykłady dobrych praktyk.

Na zakończenie pracy sieci uczestnik otrzymuje zaświadczenie potwierdzające udział w całorocznym programie wspomagania.

Adresaci: szkolni animatorzy edukacji morskiej - nauczyciele ze szkół i placówek województwa pomorskiego uczestniczących w Pomorskim Programie Edukacji Morskiej
Cena: forma bezpłatna
Miejsce szkolenia:

Gdynia, siedziba Pomorskiego Związku Żeglarskiego. al. Jana Pawła II 11.

PZZ

Kierunek realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2018/2019:   1, 2
Koordynator formy: Iwona Poźniak
koordynator PPEM

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Termin pierwszego spotkania:

28 listopada 2018 r., godz. 11.00-13.30

Termin drugiego spotkania:
6 marca 2019 r., godz. 11.00-13.00
Termin trzeciego spotkania:  do ustalenia
Termin czwartego spotkania:  do ustalenia
Formularz zgłoszeniowy:

  

Forma(*)
Nieprawidłowe dane
OBOWIĄZKOWE DANE DO ZAŚWIADCZENIA
Nazwisko(*)
Nieprawidłowe dane
Imię(*)
Nieprawidłowe dane
Data urodzenia(*) / /
Nieprawidłowe dane
Miejsce urodzenia(*)
Nieprawidłowe dane
Informujemy, że data i miejsce urodzenia zostaną wydrukowane na zaświadczeniu
E-mail(*)
Nieprawidłowe dane
Telefon kontaktowy(*)
Nieprawidłowe dane
SZKOŁA/PLACÓWKA/INSTYTUCJA
Nazwa(*)
Nieprawidłowe dane
Miejscowość(*)
Nieprawidłowe dane
Powiat(*)
Nieprawidłowe dane
Telefon kontaktowy szkoły/placówki (*)
Nieprawidłowe dane
Typ(*)


Nieprawidłowe dane
Adres e-mail szkoły/placówki *(*)
Nieprawidłowe dane
Stanowisko/Nauczany przedmiot(*)
Nieprawidłowe dane
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
zgoda(*)
Nieprawidłowe dane
zgoda
Nieprawidłowe dane
Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informuję że:

Administratorem danych osobowych jest:
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku, 76-200 Słupsk, ul. Poniatowskiego 4 A

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych:
Bogusław Kawczyński, e-mail : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Celem przetwarzania jest:
Realizacja niniejszej formy doskonalenia.

Podstawą przetwarzania jest:
Zgoda osoby, której dane dotyczą

Prawnie uzasadnionym celem jest: Brak

Odbiorcami danych osobowych są:
Podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe na podstawie przepisów prawa.

Moje dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Moje dane osobowe będą przechowywane przez 5 lat od dnia zakończenia niniejszej formy doskonalenia.

Mam prawo do:
dostępu do dotyczących go danych osobowych, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, informacji o prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych (dotyczy danych przetwarzanych na podstawie zgody), wniesienia skargi do organu nadzorczego

Mam prawo do:
cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie się ze zgody należy złożyć w formie wniosku drogą pisemną. Konsekwencją wycofania się ze zgody będzie brak możliwości przetwarzania danych innych niż wynikające z przepisów prawa.

Decyzje dotyczące przetwarzania danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. Administrator nie profiluje danych osobowych.

Administrator nie przewiduje przetwarzania danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do realizacji niniejszej formy doskonalenia

Administrator po ustaniu celu przetwarzania planuje dalsze przetwarzanie danych tylko w przypadku, gdy osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę.
 

 

Odwiedza nas 44 gości oraz 0 użytkowników.

Joomla Social Extensions