S15a/Sieć: Kompetencje interpersonalne nauczyciela i wychowawcy (subregion słupski 2018/2019)

interperso

Termin pierwszego spotkania: 24 października 2018, godz.15.30-17.45

Adresaci:  zainteresowani nauczyciele i wychowawcy

Miejsce: sala dydaktyczna ODN Słupsk nr 29, ul. Bałtycka 29

S15a/Sieć:

Kompetencje interpersonalne nauczyciela i wychowawcy

(subregion słupski 2018/2019)

 
Forma: Sieć
Status: Rejestracja
Czas trwania: rok szkolny 2018/2019
Opis szkolenia:

Zajęcia warsztatowe w zakresie treningu umiejętności efektywnego funkcjonowania w sytuacjach społecznych w rzeczywistości szkolnej i wychowawczej.
Wzbogacenie warsztatu pracy nauczyciela w techniki podnoszące jakość kompetencji interpersonalnych

Proponowana tematyka spotkań:

  • Wzmacnianie kompetencji interpersonalnych nauczyciela jako warunek jego rozwoju osobistego i zawodowego. Zasady funkcjonowania Sieci.
  • Jak rozwijać swój sposób odczuwania, myślenia i działania, aby lepiej radzić sobie w sytuacjach społecznych - warsztaty rozwojowe.
  • Jak rozmawiać z roszczeniowym rodzicem
  • Sposoby komunikowania się z uczniem sprawiającym problemy wychowawcze z odwołaniem do osobistego doświadczenia.

Na zakończenie pracy sieci uczestnik otrzymuje zaświadczenie potwierdzające udział w całorocznym programie wspomagania.

Adresaci: zainteresowani nauczyciele i wychowawcy
Cena: forma bezpłatna
Miejsce szkolenia: sala dydaktyczna nr 29 ODN Słupsk; ul. Bałtycka 29
Kierunek realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2018/2019:   1, 2, 3, 4
Koordynator formy:

Renata Kołosowska

konsultant ds. wspomagania pracy nauczycieli w zakresie opieki i wychowania

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Termin pierwszego spotkania:

24 października 2018, godz.15.30-17.45

 Termin drugiego spotkania: 12 grudnia 2018r. godz.15.30-17.45
 Termin trzeciego spotkania: 27 lutego 2019r. godz.15.30-17.45
 Termin czwartego spotkania: 24 kwietnia 2019r. godz.15.30-17.45
Formularz zgłoszeniowy:

Forma(*)
Nieprawidłowe dane
OBOWIĄZKOWE DANE DO ZAŚWIADCZENIA
Nazwisko(*)
Nieprawidłowe dane
Imię(*)
Nieprawidłowe dane
Data urodzenia(*) / /
Nieprawidłowe dane
Miejsce urodzenia(*)
Nieprawidłowe dane
Informujemy, że data i miejsce urodzenia zostaną wydrukowane na zaświadczeniu
E-mail(*)
Nieprawidłowe dane
Telefon kontaktowy(*)
Nieprawidłowe dane
SZKOŁA/PLACÓWKA/INSTYTUCJA
Nazwa(*)
Nieprawidłowe dane
Miejscowość(*)
Nieprawidłowe dane
Powiat(*)
Nieprawidłowe dane
Telefon kontaktowy szkoły/placówki (*)
Nieprawidłowe dane
Typ(*)


Nieprawidłowe dane
Adres e-mail szkoły/placówki *(*)
Nieprawidłowe dane
Stanowisko/Nauczany przedmiot(*)
Nieprawidłowe dane
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
zgoda(*)
Nieprawidłowe dane
zgoda
Nieprawidłowe dane
Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informuję że:

Administratorem danych osobowych jest:
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku, 76-200 Słupsk, ul. Poniatowskiego 4 A

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych:
Bogusław Kawczyński, e-mail : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Celem przetwarzania jest:
Realizacja niniejszej formy doskonalenia.

Podstawą przetwarzania jest:
Zgoda osoby, której dane dotyczą

Prawnie uzasadnionym celem jest: Brak

Odbiorcami danych osobowych są:
Podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe na podstawie przepisów prawa.

Moje dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Moje dane osobowe będą przechowywane przez 5 lat od dnia zakończenia niniejszej formy doskonalenia.

Mam prawo do:
dostępu do dotyczących go danych osobowych, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, informacji o prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych (dotyczy danych przetwarzanych na podstawie zgody), wniesienia skargi do organu nadzorczego

Mam prawo do:
cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie się ze zgody należy złożyć w formie wniosku drogą pisemną. Konsekwencją wycofania się ze zgody będzie brak możliwości przetwarzania danych innych niż wynikające z przepisów prawa.

Decyzje dotyczące przetwarzania danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. Administrator nie profiluje danych osobowych.

Administrator nie przewiduje przetwarzania danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do realizacji niniejszej formy doskonalenia

Administrator po ustaniu celu przetwarzania planuje dalsze przetwarzanie danych tylko w przypadku, gdy osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę.
 

 

Odwiedza nas 135 gości oraz 0 użytkowników.

Joomla Social Extensions