Wrześniowe konferencje subregionalne inaugurujące rok szkolny 2017/2018

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku zaprasza na  konferencje inaugurujące nowy rok szkolny 2017/2018:
19.09.2017 (wtorek), godz. 15.00 ? miejsce: Słupsk, ul. Bałtycka 29, sale ODN w siedzibie Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych (dla subregionu słupskiego powiaty: bytowski, lęborski, słupski i miasto Słupsk) - NABÓR ZAMKNIĘTY
20.09.2017 (środa), godz. 15.00 ? miejsce: Chojnice, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, ul. Świętopełka 3 (dla subregionu południowego ? powiaty: chojnicki, człuchowski, kościerski) - NABÓR ZAMKNIĘTY

 
liniazielona
PROGRAM KONFERENCJI
 
Część I: 15.00-15.45
  • Zmiany w prawie oświatowym

  • Wpływ nowej podstawy programowej na realizację procesu kształcenia

  • Doskonalenie kompetencji zawodowych nauczycieli w roku szkolnym 2017/2018

  • Jak wspierać ucznia dotkniętego kataklizmem?


Część II: 15.50-16.35

  • Warsztaty metodyczne w 5 grupach tematycznych do wyboru - tematyka została ustalona zgodnie z kierunkami polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2017/2018:

1 TEMAT: Praktyczne wykorzystanie aplikacji interaktywnych

Priorytet MEN nr 2: Podniesienie jakości edukacji matematycznej, przyrodniczej i informatycznej.

Adresat: nauczyciele edukacji matematycznej, przyrodniczej i informatycznej

Osoby prowadzące: Marzena Tuliszka i Marek Wróblewski, konsultanci w ODN w Słupsku
UWAGA: Nabór na TEMAT 1  zamknięty w Słupsku i w Chojnicach - ograniczona liczba miejsc ze względów technicznych

 

2 TEMAT: Bezpieczeństwo w Internecie. Wzmacnianie wychowawczej roli szkoły

Priorytet MEN nr 3: Bezpieczeństwo w Internecie. Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznych. Priorytet MEN nr 5: Wzmacnianie wychowawczej roli szkoły.

Adresat: pedagodzy, wychowawcy świetlic, placówek opiekuńczo-wychowawczych, ośrodków szkolno-wychowawczych, zainteresowani nauczyciele

Osoba prowadząca: Maciej Maraszkiewicz, konsultant w ODN w Słupsku

 

3 TEMAT: Zewnętrzne wsparcie szkół w realizacji doradztwa zawodowego. Program autorski z doradztwa zawodowego w szkole.

Priorytet MEN nr 4: Wprowadzanie doradztwa zawodowego do szkół i placówek.

Adresat: nauczyciele prowadzący zajęcia z doradztwa zawodowego w szkole ?Reforma Dobra Szkoła 2017?, nauczyciele pedagodzy, doradcy zawodowi, zainteresowani nauczyciele.

Osoba prowadząca: Marcin Kisielewski, konsultant w ODN w Słupsku

 

4 TEMAT: Wychowawcza rola szkoły a promocja jakości edukacji włączającej

Priorytet MEN nr 5: Wzmacnianie wychowawczej roli szkoły. Priorytet MEN nr 6: Podnoszenie jakości edukacji włączającej w szkołach i placówkach systemu oświaty.

Adresat: nauczyciele pracujący z uczniem o SPE; wszyscy zainteresowani nauczyciele

Osoby prowadzące: Władysława Hanuszewicz, konsultant w ODN w Słupsku 

 

5 TEMAT: Wykorzystanie gier dydaktycznych w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

Priorytet MEN nr 1:  Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego. Priorytet MEN nr 2: Podniesienie jakości edukacji matematycznej, przyrodniczej i informatycznej.

Adresat: nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

Osoby prowadzące: Elżbieta Wild, Konsultant w ODN w Słupsku, Katarzyna Kaczmarek, Ireneusz Hojnacki, Przedstawiciela F.H.U. MULTIGRA

 

 

 

Odwiedza nas 211 gości oraz 0 użytkowników.

Powered by JS Network Solutions