Stypendia Marszałka Województwa Pomorskiego na rok szkolny 2017/2018

  1. Uczniowie zamieszkujący na terenie województwa pomorskiego, którzy ukończyli co najmniej IV klasę szkoły podstawowej, uczniowie klas gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych (w tym absolwenci) iktórzy w roku szkolnym 2016/2017 osiągnęli tytuły laureatów lub finalistów w konkursach turniejach i olimpiadach na poziomie co najmniej ponadwojewódzkim? mogą ubiegać się o stypendia finansowane ze środków budżetu województwa pomorskiego (Dział II , Rozdział I Regulaminu);
  2. Uczniowie zamieszkujący na terenie województwa pomorskiego, którzy ukończyli klasę VI szkoły podstawowej, uczniowie klas gimnazjalnych i szkół ponadgimnazjalnych i którzy w roku szkolnym 2016/2017 osiągnęli wysoką ogólną średnią ocen oraz wysoką średnią ocen z wybranych przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych, matematyki lub przedsiębiorczości ? mogą ubiegać się o stypendia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinasowanego ze środków Unii Europejskiej (Dział II, Rozdział II Regulaminu).
Uczeń może ubiegać się o obydwa rodzaje stypendiów.
Z Regulaminem udzielania pomocy w ramach Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży ? mieszkańców województwa pomorskiego oraz szczegółami dotyczącymi trybu wnioskowania o stypendium można zapoznać się na stronie Departamentu Edukacji i Sportu UMWP - http://des.pomorskie.eu/stypendia

Odwiedza nas 163 gości oraz 0 użytkowników.

Joomla Social Extensions