trauma
Adresaci:  nauczyciele, psycholodzy, pedagodzy szkolni
 
Miejsce realizacji: ODN Chojnice, ul. Śwętopełka 3
Termin:  GRUPA 2: 15-16.12.2017  piątek / sobota  
  
Miejsce realizacji: PPP Kwidzyn, ul. Grudziądzka 8
Termin:  GRUPA 8: 15-16.12.2017 piątek / sobota
PKOKuratorium Oświaty w Gdańsku informuje, że ze względu na występujące na terenie województwa pomorskiego nawałnice oraz inne negatywne zdarzenia atmosferyczne w szczególności huragany, deszcze nawalne, gradobicia lub powodzie, które spowodowały zniszczenia w gospodarstwach domowych oraz gospodarstwach rolnych, jest możliwość ubiegania się o pomoc w ramach Rządowego programu pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno ? edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno ? edukacyjnych w 2017 r. Więcej informacji TUTAJ

Minister Edukacji Narodowej, na podstawie art. 60 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59 i 949) w zw. z art. 307 ustawy z dania 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 i 949) ustaliła podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2017/2018: 

  1. Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego.
  2. Podniesienie jakości edukacji matematycznej, przyrodniczej i informatycznej.
  3. Bezpieczeństwo w internecie. Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznych.
  4. Wprowadzanie doradztwa zawodowego do szkół i placówek.
  5. Wzmacnianie wychowawczej roli szkoły.
  6. Podnoszenie jakości edukacji włączającej w szkołach i placówkach systemu oświaty.

Więcej informacji

Pomorski Kurator Oświaty dr Monika Kończyk zaprasza  dyrektorów szkół i placówek województwa pomorskiego oraz przedstawicieli organów prowadzących na konferencje związane z organizacją roku szkolnego 2017/2018.

  • 21.08.2017 (poniedziałek) godz. 10.30, Słupski Inkubator Technologiczny, ul. Portowa 13B - dyrektorzy szkół i placówek z rejonu nadzoru pedagogicznego Delegatury w Słupsku
  • 23.08.2017 (środa), godz. 10.30, Sala Widowiskowa im. Lubomira Szopińskiego (kino Remus), ul. 3 Maja 9 - dyrektorzy szkół i placówek z rejonu nadzoru pedagogicznego Delegatury w Kościerzynie               szczegółowe informacje i terminarz wszystkich spotkań

Odwiedza nas 69 gości oraz 0 użytkowników.